原子力显微分析
原子力显微分析

技术指标

 

• Z轴测试精度0.1nm

 

• 噪音水平 XY方向小于0.3 nm RMS,

 

Z方向小于0.2 nm RMS

 

• 扫描模式:接触模式、轻敲模式、侧向力模式

 

功能及特性

 

• 石墨烯微观表面形貌分析

 

• 样品表面导电性分布

 

• 电压刻蚀处理